SUOMI

ENGLISH

MIKÄ ON HYMNET.fi?

Maahanmuuttajien määrän kasvaessa Suomen kirkossa on suuri tarve kansainvälisille ja monikielisille lauluille. Hymnet.fi -nettisivut on luotu tällaisten laulujen aineistopankiksi monikulttuurisen jumalanpalveluselämän tueksi. Laulut voi ladata sivuilta jumalanpalveluskäyttöön. Aineistopankki sisältää sekä äänitteitä että nuotteja laulujen opettelemista varten. Osaan lauluista on myös tehty soitinsovituksia. Aluksi julkaistaan noin 30 laulun kokoelma, jota täydennetään ja muokataan jatkossa.

 

Hymnet.fi -palvelun on suunnitellut ja toteuttanut erikseen koottu työryhmä. Sen jäsenillä on laajaa kirkkomusiikin osaamista.  Lauluja kokoamassa ovat olleet kirkon kansainvälisen työn sihteeri Vesa Häkkinen ja musiikin asiantuntija Teija Tuukkanen Kirkkohallituksesta,

hiippakuntasihteerit Hannu Lätti ja Hanna Remes Helsingin hiippakunnasta sekä Jan Hellberg Porvoon hiippakunnasta, kansainvälisen työn asiantuntija Sakari Löytty Tampereen hiippakunnasta, muusikot Antti Vuori ja Pekka Nyman sekä englanninkielisen työn pastori Hans Krause Espoon seurakuntayhtymästä. Risto Ranta-aho on vastannut tekijänoikeuksien selvittelystä. Mukaan on kutsuttu myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Projektin hallinnosta ja konkreettisesta toteutuksesta on vastannut Helsingin tuomiokapituli.

 

Julkaistava materiaali on tarkoitettu erityisesti jumalanpalveluskäyttöön ja sen on tarkoitus olla seurakunnille ilmaista. Tervetuloa mukaan rakentamaan tulevaisuuden kirkkoa ja kehittämään kirkon kansainvälisyystyötä!